Nyhet! Semintra (telmisartan) – nå godkjent for behandling av katter med hypertensjon!
Hjem Content Nyhet! Semintra (telmisartan) – nå godkjent for behandling av katter med hypertensjon!
2018-10-11

Nyhet! Semintra (telmisartan) – nå godkjent for behandling av katter med hypertensjon!

Gode nyheter for katter med høyt blodtrykk.

Hypertensjon hos katt, som er en veldig alvorlig, men kanskje litt oversett lidelse, kan nå behandles effektivt og veldig enkelt med Semintra.

Nå er nemlig Semintra også godkjent til behandling av hypertensjon hos katt – uansett årsak.

 

Hvorfor skal jeg behandle hypertensjon hos katt?

Høyt blodtrykk hos katt kommer over tid til å skade viktige organer som øyne, hjerte, hjerne og nyrer. Dessverre oppdages det ofte for sent. Det er derfor hypertensjon hos katt kalles en snikmorder.

Mange av skadene er imidlertid reversible ved tidlig behandling.

 

Hvilke katter får hypertensjon?

Alle katter over 7 år bør undersøkes for hypertensjon, da ca. 1 av 5 katter har det. Hypertensjon hos katt oppstår oftest som følge av en annen sykdom:

Kronisk nyresykdom (CKD) er en av de vanligste sykdommene hos eldre katter og den hyppigste årsaken til hypertensjon hos katt.

Oppimot 2 av 3 katter med CKD har også hypertensjon – og omvendt: 2 av 3 katter med hypertensjon har også CKD.

Idiopatisk hypertensjon. Primærårsaken til høyt blodtrykk hos katter er ukjent i opptil 20 % av tilfellene.

I forbindelse med andre sykdommer, som hypertyreoidisme, primær hyperaldosteronisme (PHA) og hyperadrenokortisisme (HAC), har oppimot 15 % av kattene også hypertensjon.

Hypertensjon forverrer ofte primærsykdommen og forkorter kattens liv ytterligere. Derfor må det høye blodtrykket også behandles. Heldigvis kan Semintra brukes til å behandle hypertensjon uansett årsak.

 

Få frisket opp kunnskapene om hypertensjon, diagnostikk og behandling.

 

Hvordan brukes Semintra til å behandle hypertensjon?

Semintra er kommet i en ny styrke (10 mg/ml) og flaskestørrelse (35 ml). Den nye styrken skal brukes når hypertensjon er diagnostisert.

Startdose: 2 mg/kg kroppsvekt (0,2 ml/kg kroppsvekt) [preparatomtale]

Dosen kan reduseres etter 4 uker hvis det systoliske blodtrykket (SBP) er lavere enn 140 mmHg. Dette gjøres i trinn på 0,5 mg/kg – tilsvarende en reduksjon på 0,05 ml/kg av gangen.

Når det gjelder katter som både har CKD og hypertensjon (HT), anbefales det å starte med samme dose (2 mg/kg). Når HT er under kontroll og dosen skal reduseres, må ikke dosen komme under 0,1 mg/kg. Her kan det vurderes å skifte til en lavere styrke av Semintra (4 mg/ml).

Når det gjelder katter som bare har CKD, brukes den lavere styrken (4 mg/ml) til å redusere proteinuri.

 

Semintra hjelper katteeieren med å behandle katten på en vellykket måte

Det er svært enkelt for eiere å gi Semintra til katten sin. Det er en oral oppløsning som smaker godt og er enkel å svelge for katten ettersom det er flytende.

Det er samtidig mulig å dosere nøyaktig etter kattens vekt, og justere dosen opp og ned.

I forbindelse med oppstart av behandling har vi laget en lettforståelig brosjyre. Den kan hjelpe deg med å forklare hypertensjon for katteeieren samt hvorfor og hvordan det skal behandles.

Bestill en håndfull brosjyrer gratis her. KOBLING

 

Hvordan virker Semintra?

Semintra inneholder telmisartan som er en spesifikk angiotensin II-reseptorantagonist som forårsaker et doseavhengig fall i blodtrykket. Du kommer til å se en reduksjon i proteinuri innen de første 7 dagene etter behandlingsstart, og et blodtrykksfall på oppimot 20 mmHg innen 4 uker.

 

Semintra er nå tilgjengelig i to styrker:

Til behandling av hypertensjon:
10 mg/ml i en flaskestørrelse på 35 ml
Til behandling av proteinuri i forbindelse med kronisk nyresykdom:
4 mg/ml i en flaskestørrelse på 30 eller 100 ml.

 

5 raske fakta om Semintra:

  • Semintra er enkelt å gi: Kattene syns det smaker godt, og det er enkelt å svelge.
  • Semintra kan doseres nøyaktig fordi det er flytende.
  • Semintra er godkjent for behandling av hypertensjon – uansett underliggende årsak.
  • Semintra senker blodtrykket raskt og effektivt og har en langvarig effekt.
  • Semintra reduserer både proteinuri OG senker blodtrykket ved CKD!

 

Preparatomtale

 

tilbake til toppen