Pexion
Hem Produkter Lakemedel Pexion

Pexion (imepitoin)

Hund:
För reduktion av frekvensen av generaliserade anfall orsakade av idiopatisk epilepsi hos hundar vid användning efter noggrann utvärdering av alternativa behandlingsmöjligheter.

Finns i följande två styrkor, båda i 100 st-förpackningar: 100 mg och 400 mg.

 

 

 

Doseringstabel

Kroppsvikt (kg)    Antal tabletter (ges två ggr dagligen)
100 mg tablett* 400 mg tablett*
2,0 - 5,0 ½  
5,1 - 10,0 1  
10,1 - 15,0  
15,1 - 20,0   ½
20,1 - 40,0   1
40,1 - 60,0  
Över 60   2

*) Ges två gånger dagligen, vid samma tidpunkt i förhållande till utfodring.