Prascend®
Hem Produkter Lakemedel Prascend

Prascend® (pergolide mesylate)

Prascend

Häst:
För symptomatisk behandling av kliniska tecken på hypofysär pars intermedia dysfunktion (PPID) (Cushings syndrom hos häst).

Finns i följande förpackningsstorlekar: 60 st och 160 st.

 

 

PPID (pituitary pars intermedia dysfunktion) är den vanligaste förekommande endokrina sjukdomen hos hästar och ponnier.

Vad orsakar sjukdomen?
Hypothalamus och hypofysen, som sitter vid basen i hjärnan, är kontrollcentrat för produktion av hormoner. Hos några äldre hästar och ponnier sker det en progressiv degeneration av neuronerna i hypothalamus, på grund av det produceras det inte tillräckligt av neurotransmittorn dopamin. Dopamin har en viktig roll då den kontrollerar sekretionen från hypofysens pars intermedia, dopamin är också ansvarig för sekretionen av en rad olika hormoner, bland annat ACTH (Adrenocorticotropt hormon). När det inte produceras tillräckligt med dopamin i hypothalamus ökar utsöndringen av ACTH från pars intermedia. De förhöjda nivåerna av cirkulerande hormoner är orsaken till de kliniska symptomerna som ses vid PPID. Då sjukdomen är lokaliserad i pars intermedia, är den korrekta terminologin PPID, och inte det tidigare använda uttrycket Cushing’s sjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att sjukdomen påminner om Cushing’s sjukdom hos hund och människa. Men etologi, symptom och behandling är annan.

Hur vanligt är PPID?
PPID ses ofta hos hästar och ponnier över 15 år. I denna åldersgrupp beskriver olika studier en prevalens på att 15-40 % är drabbade. Sjukdomen är också beskriven hos hästar och ponnier under 10 års ålder.