Nyhet! Semintra (telmisartan) – nu godkänt för behandling av katter med hypertension!
Hem Content Nyhet! Semintra (telmisartan) – nu godkänt för behandling av katter med hypertension!
2018-10-11

Nyhet! Semintra (telmisartan) – nu godkänt för behandling av katter med hypertension!

 

Goda nyheter för katter med högt blodtryck.

 

Hypertension hos katter är en mycket allvarlig, men kanske lite förbisedd, sjukdom som nu även kan behandlas effektivt och enkelt med Semintra.

 

Nu är Semintra nämligen även godkänt för behandling av högt blodtryck hos katter, oavsett orsak.

 

 

Varför ska jag behandla högt blodtryck hos en katt?

 

Kattens höga blodtryck orsakar över tiden skador på kritiska organ som ögon, hjärta, hjärna och njurar – men det upptäcks ofta för sent. Därför kallas högt blodtryck hos katter för ”The Silent Killer” (Tysta faran).

 

Vid tidig behandling är dock många av skadorna reversibla.

 

 

Vilka katter får hypertension?

 

Alla katter över sju år bör undersökas för hypertension, eftersom en av fem katter vanligtvis har det. Oftast får katter hypertension som en följd av en annan sjukdom:

 

Kronisk njursjukdom är en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre katter och den vanligaste orsaken till hypertension hos katter.

 

Speciellt vid kronisk njursjukdom har upp till två av tre katter även hypertension – och tvärtom: Två av tre katter med hypertension har även en kronisk njursjukdom.

 

Idiopatisk hypertension. Hos upp till 20 % av de katter som har högt blodtryck känner man inte till den primära orsaken.

 

Andra sjukdomar där upp till 15 % av katterna även har högt blodtryck är hypertyreos, primär hyperaldosteronism (PHA) och hyperadrenokorticism (HAC).

 

Hypertension förvärrar ofta den primära sjukdomen och förkortar kattens liv ytterligare. Därför bör det höga blodtrycket också behandlas. Lyckligtvis kan Semintra användas för att behandla högt blodtryck, oavsett orsak.

 

 

Uppdatera din kunskap om hypertension, diagnostik och behandling från A-Ö

 

 

 

Hur används Semintra för att behandla hypertension?

 

Semintra har kommit i en ny styrka (10 mg/ml) och ny flaskstorlek (35 ml). Den nya styrkan används när hypertension diagnostiserats.

 

Startdos: 2 mg/kg kroppsvikt (0,2 ml/kg kroppsvikt) [SPC]

 

Efter fyra veckor kan dosen minskas när det systoliska blodtrycket (SBP) är mindre än 140 mmHg. Detta görs i intervaller på 0,5 mg/kg, vilket motsvarar en minskning på 0,05 ml/kg åt gången.

 

Hos katter med både kronisk njursjukdom och hypertension (HT) rekommenderas det att man börjar med samma dos (2 mg/kg). När hypertensionen väl är under kontroll och man försöker minska dosen bör dosen inte gå under 0,1 mg/kg. Här kan man överväga att byta till en lägre styrka av Semintra (4 mg/ml).

 

Hos katter med endast kronisk njursjukdom används den lägre styrkan (4 mg/ml) för att minska proteinuri.

 

 

Semintra hjälper kattägaren att lyckas med behandlingen

 

Det är mycket enkelt för kattägaren att ge Semintra till sin katt. Det är en oral lösning med god smak och är mycket lättare för katten att svälja än piller, eftersom den är flytande.

 

Det är dessutom möjligt att dosera exakt efter kattens vikt och löpande justera dosen.

 

I samband med att behandlingen påbörjas har vi ställt samman en lättförståelig broschyr som kan hjälpa dig att förklara för kattägaren vad högt blodtryck är samt varför och hur det ska behandlas.

 

Beställ broschyrer gratis här. LÄNK

 

 

Hur fungerar Semintra?

 

Semintra innehåller telmisartan, som är en oralt aktiv och specifik angiotensin II-receptorantagonist, som orsakar en dosberoende minskning av genomsnittligt arteriellt blodtryck. En minskning av proteinuri observeras inom de första sju dagarna efter behandlingen påbörjats och en minskning av blodtrycket på upp till 20 mmHg inom fyra veckor.

 

 

Semintra finns nu i två styrkor:

 

För behandling av hypertension:

10 mg/ml, flaskstorlek 35 ml

För behandling av proteinuri i samband med kronisk njursjukdom:

4 mg/ml, flaskstorlek 30 eller 100 ml.

 

 

Fem snabba fakta om Semintra:

 

  • Semintra – är lätt att ge: Katterna tycker om det och det är lätt att svälja!
  • Semintra – kan doseras exakt eftersom det är flytande.
  • Semintra – är godkänt för behandling av hypertension, oavsett underliggande orsak.
  • Semintra – sänker blodtrycket snabbt, effektivt och har en långvarig effekt.
  • Semintra – minskar både proteinuri OCH sänker blodtrycket vid kronisk njursjukdom!

 

 

Produktresuméer

 

 

 

tilbage til toppen